طراحی

گرافیک، مهمترین پل ارتباطی در دنیای تجارت امروز است. اثرگذارترین پیامها به کمک تصاویر و طرح‌های گرافیکی در ذهن مخاطب ماندگار می‌شوند. مهمترین ویژگی گرافیک تجاری، دارا بودن لایه‌هایی از دانش مارکتینگ، برندسازی، ارتباطات و رفتار مصرف‌کننده است که بر روی لایه‌های گرافیک عمومی شامل دانش طراحی و شناخت فرم، رنگ، فضا و سایر عناصر گرافیک هنری افزوده می‌گردد. درواقع طرح گرافیک تجاری که به فروش یا برندسازی منجر نگردد، هرچند زیبا اما محکوم به شکست است. از این رو رویکرد ما در طراحی گرافیک تجاری، افزایش اثر بخشی و تاثیر بر تصمیمات مخاطب درمورد محصولات و خدمات مشتریان است. از دیگر ویژگی‌های آرون، رعایت یکپارچکی بصری و هدفمند در اجرای طرح در رسانه‌های مختلف اعم از چاپی، محیطی، مجازی و سایر رسانه‌هاست.